26 thoughts on “ZingSpeed Mobile | Người Tóc Vàng – Pet Free Cộng Tốc Độ Cực Mạnh

  1. Nhìn mấy ông này đua xem phê mắt vãi, nhìn lại mìk này thì lỗi, này thì đua gà, bla bla bla….?

  2. Anh ơi gán làm mua máy mới đi anh cho lúc anh làm cilp đua cho mượt hi?
    Thích xem anh đua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *